WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577EN 1090 tootmisohje ja keevisliidete visuaalse kontrolli e-kursus – lisainfo

Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi.

Kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt, auditoorseid tunde ei ole.

Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.

Väljastatavad dokumendid:

  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus – EN 1090 kvaliteedi ja tootmisohje spetsialist.
  2. Weldman Koolituskeskuse tunnistus – Keevisliidete visuaalne kontroll.