WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577EN 1090 keevitustööde koordinaatori ja keevisliidete visuaalse kontrolli e-kursus – lisainfo

Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi

Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR

Väljastatavad dokumendid:

  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevituskoordinaator EN 1090 – tase B)
  2. Weldman Koolituskeskuse tõend (Keevisliidete visuaalne kontroll

Antud e-kursus toimub Weldman OÜ poolt väljaarendatud keevitustootmise tarkvar abil, mida kasutatakse nii õppekeskkonnana, kui ka vahendina reaalses keevitustootmises.

Kursus võimaldab omandada teadmised ja oskused, vajalikud keevitustööde koordinaatori kohustuste täitmiseks ehituskonstruktsioonide tootmisel vastavalt EN 1090 EXC2 nõuetele ja keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks.

Kursuse edukas läbimine võimaldab kandideerida EN 1090 EXC2 keevitustööde koordinaatori ametikohale. Järelevalve personali olemasolu keevitustööde koordinaatori näol on kohustuslik ettevõtetele, mis tegelevad ehituskonstruktsioonide tootmisega vastavalt standardi EN 1090-1 nõuetele.