WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136) – õppekava

Koolituse õppekava nimetus Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekeel Eesti keel / Vene keel
Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min) 80
s.h    – auditoorse töö maht 3
         – praktilise töö maht 77
Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses, keevitusprotsessid 135 ja 136 (täis- ja täidistraadiga).
Nõuded õpingute alustamiseks:  praktiline kogemus keevitajana, põhiharidus, vanus vähemalt 18 a.
Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal täiendada poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmise ettevõttes.

Õpiväljundid:

  • Valdab poolautomaatkeevituse (täistraadiga) keevitustehnikat;
  • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi;
  • oskab keevitada põkkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
  • oskab keevitada nurkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
  • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.
Õppemeetodid:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (77 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Poolautomaatkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega, protsessid 135 ja 136 (täis- ja täidistraadiga).

2.4. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega, protsessid 135 ja 136 (täis- ja täidistraadiga).

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse praktilise ekamitööga:

  1. Keevitatud eksamitöö proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817 B nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Koolitajate lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.

3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.

4) Vladislav Šrubkovski; +372 5196 9036; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat.

6) Dmitri Pereskokov; +372 550 2705; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           16.10.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post:  

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee